2 Nisan 2006 Pazar

What man is a man who does not make the world better?By the word "religion", I've seen the lunacy of fanatics of every denomination be called the "will of God". Holiness is in right action and courage on behalf of those who cannot defend themselves. And goodness what God desires is here and here. By what you decide to do every day, you will be a good man or not.
"Din" kelimesi bana sadece bir sürü bağnaz fanatiğin yaptığı çılgınlıkları ve sonra, bunu "Tanrının isteği" olarak adlandırmalarını hatırlatıyor. Kutsallık, yaptığın doğru işlerdedir ve yiğitlik ise, kendini koruyamayanların yanında olmaktır. Ve erdem Tanrının arzusu, burada ve buradadır. Her geçen gün, yaptığın işler sonucunda, ya iyi adam olursun ya da kötü.

Your holy places lie over the Jewish temple that the Romans pulled down. The Muslim places of worship lie over yours. Which is more holy? The wall? The mosque? The sepulchre? Who has claim? No one has claim. All have claim. We defend this city, not to protect these stones, but the people living within these walls.
Sizin kutsal yerleriniz, Romalıların yerle bir ettiği yahudi tapınaklarının üzerine kurulu.
Müslümanların ibadet yerleriyse, sizinkinin üzerinde. Hangisi daha kutsal? Ağlama duvarı mı?
Cami mi? İsa'nın mezarı mı? Kim hak iddia ediyor? Kimse etmiyor. Herkes ediyor. Bu şehri savunacağız, ama bu taş duvarlar için değil, içinde yaşayan insanlar için.

A king may move a man. A father may claim a son. But remember that, even when those who move you be kings or men of power, your soul is in your keeping alone. When you stand before God, you cannot say, "But I was told by others to do thus", or "that virtue was not convenient at the time". This will not suffice. Remember that.
Bir Kral, insanları gayrete getirebilir. Bir baba oğlundan taleplerde bulunabilir. Fakat unutma ki, sana tesir edenler Kral da olsa, güç sahibi insanlar da olsa ruhunu içinde yaşayan, insanın kendisidir. Allahın huzuruna çıktığında "Ama bana öyle emretmişlerdi" ya da "Ama şartlar o dönemde müsait değildi" diyemezsin. Bunlar yeterli olmaz. Bunu unutma.
from Kingdom of Heaven.

Hiç yorum yok :