11 Eylül 2007 Salı

My Fair Lady


All i want is a room somewhere - Bütün istediğim bir yerde bir oda
Far away from the cold night air - Gece ayazından uzak olsun da
With one enormous chair aow! - Bir de kocaman bir koltuk, oh ne ala!
.
Wouldn't it be loverly? - Ne hoş olur degil mi?
.
Lots of choc'lates for me to eat - Çokca cikolata tabak tabak
Lots of coal makin' lots of heat - Çokca kömür, aman sönmesin ocak
Warm face, warm hands, warm feet - Yüzüm, ellerim, ayaklarım sıcak
.
Wouldn't it be loverly? - Ne hoş olur degil mi?
.
So loverly sittin' - Öyle güzel güzel oturursun
Abso-bloomin'-lutely still - Ne güzel erirsin keyfinden
I would never budge 'till spring - Bahara kadar beni kıpırdatana aşkolsun
Crept over me windowsill - Pencereme tünemişken
Someone's head restin' on my knee - Hele bir de başını koysa kucağıma biri
Warm an' tender as he can be - Hani iyi ve şefkatli bir kişi
Who takes good care of me - Şöyle hoş tutsa beni
.
Wouldn't it be loverly? - Ne hoş olur degil mi?
loverly, loverly, loverly, loverly - Ne hoş, ne hoş, ne hoş, ne hoş olur degil mi?
.

Hiç yorum yok :